10_logotypy_unijne_wersja_pl.jpg

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Agromech w Łubiance realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie procesu internacjonalizacji Spółdzielni Kółek Rolniczych Agromech w Łubiance”


Cel: realizacja zadań podnoszących szanse wejścia na rynek zagraniczny produktów Spółdzielni Kółek Rolniczych AGROMECH w Łubiance.
Opis przedsięwzięcia:
Projekt przewiduje uczestnictwo w międzynarodowych targach zorganizowanych na terenie Polski w charakterze wystawcy oraz szereg działań uzupełniających działania marketingowe takie jak stworzenie folderów, ulotek, rollup oraz działania reklamowe prowadzone w internecie.

Produktami przeznaczonymi do internacjonalizacji na rynki zagraniczne będzie:
- seria 4 kołowych wózków platformowych - seria STACH,
- wózki spawalnicze -seria BENEK oraz POLGAZ.
Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:
• Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1
• Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2): 1


Wartość projektu: 119 925,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 78 000,00 zł