SKR AGROMECH w Łubiance

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w doświadczonym zespole.

Oferty przyjmowane są w sekretariacie do dnia 9.08.2019 r


REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH AGROMECH W ŁUBIANCE


Kliknij i pobierz